MijnNFI

Alcohol in het verkeer

bij een vermoedelijke overtreding van artikel 8 Wegenverkeerswet

  • Algemeen
  • Intakecriteria
  • Opmerkingen

Vraagstelling

Bij dit product is de vraag: “Is er in het bloed of de urine alcohol aantoonbaar? Zo ja, in welke concentratie?”.

Intakecriteria

  • De geldende normen dienen in acht te worden genomen. Deze kunt u vinden op PolitieKennisNet.
  • Aanlevering van bloed en/of urine alleen in een alcoholblok zoals bedoeld in artikel 8 van de Wegenverkeerswet. De minimale monsterhoeveelheid bedraagt ten minste 2 ml en bij voorkeur 8 ml (zie Wegenverkeerswet: Regeling bloed- en urineonderzoek, artikel 3).

Opmerkingen

Voor onderzoek naar alcohol anders dan in verband met een vermoedelijke overtreding van artikel 8 van de Wegenverkeerswet dient u het product Alcohol, drugs, genees- en bestrijdingsmiddelen in lichaamsvloeistoffen (TOX111) aan te vragen.