MijnNFI

Snelle screening naar drugs en geneesmiddelen in bloed

  • Algemeen
  • Intakecriteria
  • Opmerkingen

Vraagstelling

Bij dit product is de vraag: “Zijn er in het bloed drugs en/of geneesmiddelen aantoonbaar? Zo ja, welke?”.

Intakecriteria

  • De geldende normen dienen in acht te worden genomen. Deze kunt u vinden op PolitieKennisNet.
  • Het bloed moet zo spoedig mogelijk, maximaal binnen 24 uur na aanvraag, bij het NFI aanwezig zijn.
  • Aanlevering van bloed alleen in een alcoholblok zoals bedoeld in artikel 8 van de Wegenverkeerswet.
  • De minimale monsterhoeveelheid bedraagt 2 ml.

Opmerkingen

  • Met het uitgevoerde onderzoek kunnen standaard circa 50 veelvoorkomende drugs en geneesmiddelen kwalitatief worden aangetoond uit verschillende categorieën, zoals opiaten, cocaïne en omzettingsproducten, amfetamineachtige stoffen, cannabinoïden, benzodiazepinen en antidepressiva.
  • Met deze snelle screening wordt de aanwezigheid van GHB niet onderzocht.